• Logo Biblioteca Julià Cutiller de Llagostera

Es va dur a terme una proposta d’identitat gràfica i eslogan arrel d’un concurs obert que cercava la inclusió de l’edifici i els seus serveis a totes les capes socials del poble de Llagostera.

Client: Ajuntament de Llagostera
Sector: Cultura
Any: 2011