• Centre Mèdic Montgrí

Acompanyant la nova identitat gràfica del Centre Mèdic Montgrí, en una segona fase, es va crear la pàgina corporativa, pilar mestre del reposicionament de marca, on convergien l’oferta de serveis regulars i un apartat més dinàmic on incloure els cursos i tallers que es programen mensualment, aconseguint un resultat visualment atractiu i amb una especial cura per a l’usabilitat.

Client: Centre Mèdic Montgrí
Sector: Sanitat, benestar
Any: 2014