• Después de la ola
  • Después de la ola
  • Después de la ola
  • Después de la ola

L’emotiu relat dels nens supervivents del tsunami del sud de Tailàndia es va recollir en aquest breu llibre editat en varis idiomes. La imatge amb la que es va dissenyar la portada va ser presa, pocs dies després del desastre, per un dels mateixos nois.

Client: Mettavisions
Sector: Literatura
Any: 2011