• European Live Art Archive logo

L’European Live Art Center necessitava crear un sistema visual per a representar el seu arxiu. Es va aportar una solució marcadament tipogràfica, conjuntament amb un seguit de trames que hi remetien per a tots els punts de contacte de la marca, des de la secció d’audiovisuals fins a la zona de consulta de fons bibliogràfic.

Client: ELAC
Sector: Art, Performance
Any: 2012