• Im-perdible e-commerce

La marca Im-perdible es caracteritza per comercialitzar productes alegres i coloristes. Per contrast, es va decidir crear entorns monòtons i reticulars per a la pàgina d’inici i les fitxes on, precisament, les bosses fossin l’indiscutible protagonista i la paleta cromàtica pogués apreciar-se sense interferències. Complementàriament, es va donar la possibilitat de consultar el catàleg de la temporada a la mateixa botiga on-line.

Client: Im-perdible
Sector: Moda
Any: 2010