• El animal público
  • El animal público
  • El animal público
  • El animal público
  • El animal público
  • El animal público
  • El animal público
  • El animal público
  • El animal público

El projecte neix com a auto-encàrrec i reuneix varies experiències sobre l’home enfront les ciutats. A més del disseny, ens vam responsabilitzar d’il·lustrar fotograficament cada assaig.

Client: Etervisual
Sector: Sociologia, Antropologia
Any: 2011