La il·lustradora Ishihara Kaori necessitava mostrar, amb el màxim de fidelitat, les làmines que conformaven el seu últim conte, així que es van fotografiar els originals en estudi, amb llum controlada i calibrada. Resultant en una edició limitada i de component artesanal, es va crear la versió impresa i, posteriorment, també es va adaptar el material per ser visualitzat en tauletes digitals i distribuit a través de la web de l’artista.

Client: Mettavisions
Sector: Art
Any: 2012