Avís legal

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves:

Informació general del titular del lloc web

Complint l’establert per la “Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de Gerard Encabo amb domicili social a C/ Indústria 22 B 17131 Rupià (Girona) i CIF 40358854H. Per a qualsevol consulta o proposta, contacti amb info@etervisual.com o bé al telèfon 647 528 435. El contingut de la web www.etervisual.com podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part d’Etervisual. Etervisual no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetlla perquè no n’hi hagi i per esmenar-los.

Les eventuals referències que es facin dins la pàgina www.etervisual.com a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació en la que es facin servir els signes distintius i/o dominis, el nom comercial o el nom del fabricant, subministrador, etc., que siguin de titularitat de tercers no constituiran ni implicaran recolzament, patrocini o recomanació per part d’Etervisual.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos i dissenys són propietat d’Etervisual o de tercers que li han autoritzat l’ús. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos i necessita autorització expressa d’Etervisual per modificar-los, reproduir-los, explotar-los o distribuir-los. Si algun usuari considera que la present pàgina web està vulnerant qualsevol forma referent als drets de la Propietat intel·lectual o la Propietat industrial, li demanem que ens ho notifiqui a info@etervisual.com amb l’objectiu de reestablir, si fos el cas, l’ordre perturbat que s’hagués pogut produïr.

Enllaços

Aquesta pàgina pot contenir hipervincles cap a d’altres webs que no són editades, controlades, mantingudes o supervisades per Etervisual. El contingut i disponibilitat de les mateixes és responsabilitat dels seus respectius titulars i Etervisual no els garanteix ni els aprova necessàriament.

Accés al lloc web

Aquesta pàgina pot contenir hipervincles cap a d’altres webs que no són editades, controlades, mantingudes o supervisades per Etervisual. El contingut i disponibilitat de les mateixes és responsabilitat dels seus respectius titulars i Etervisual no els garanteix ni els aprova necessàriament.

Etervisual no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a Etervisual. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d’accés a Internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control d’Etervisual. Etervisual es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis de disseny o programació que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

Limitació de la responsabilitat

Etervisual no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en el fitxer automatitzat anomenat “Base de dades etervisual.com” i registrat a www.etervisual.com, el responsable del qual és Etervisual i la finalitat dels quals és només de suport a les consultes, gestions, màrqueting i publicitat als comunicants. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic info@etervisual.com. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Etervisual faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari comunicant a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Etervisual per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Etervisual.

Drets

El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Etervisual.

Dret d’accés

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Etervisual.

Dret de rectificació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers d’Etervisual.

Dret a oposició

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Etervisual.

Dret a cancel·lació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Etervisual.